Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Kolejne „Zielone Pracownie” już otwarte!

Dyrekcje szkół, radni gminy, pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele rady rodziców, oraz Wójt Gminy Lipowa Jan Góra, wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Węgierska Górka Marianem Knapkiem, otworzyli kolejne dwie „Zielone Pracownie” w naszej gminie! 

Kolejne wyremontowane drogi!

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru pięciu kolejnych dróg gminnych wyremontowanych na terenie naszej gminy. Wszystkie uzyskały nowe nawierzchnie asfaltowe po uprzednim wzmocnieniu podbudów. Wyremontowane odcinki to ul. Fuksji  – 235 mb w Leśnej, ul. Frezjowa - 216 mb w Leśnej, ul. Miodowa – 215 mb w Twardorzeczce,  ul. Miodunki – 100 mb w Ostrem oraz ul. Morska - 170 mb w Lipowej. Wartość wykonanych robót to kwota 508 561,51 zł brutto. Drogi zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Prace wykonała firma...

Krok, po kroku. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Jeżeli wójt/burmistrz/prezydent miasta uzna zmianę planu miejscowego za konieczną wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych (art. 14 ust. 5 ustawy), następnie kieruje do rady miasta/rady gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 ustawy). Po rozpoznaniu wniosku rada miasta/rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią...

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy posiadający adres zamieszkania lub adres wykonywania działalności gospodarczej na terenie Gminy Lipowa zobowiązani są dokonać zmiany w CEIDG. Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG można złożyć: osobiście w Urzędzie Gminy, drogą elektroniczną (za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego), lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym).

Terminale płatnicze w urzędzie i szkołach.

W dniu 10 października 2018 r. przystąpiliśmy do Programu Polska Bezgotówkowa który od od 1 września br. został rozszerzony między innymi o podmioty sektora publicznego i obejmie również urzędy uczestniczące w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publiczne. 

Tischner w Lipowej! Zapraszamy na spotkanie!

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej zaprasza w środę, 10 października, o godz. 16:30 na spotkanie pt. „Małe Ojczyzny ks. Józefa Tischnera”. Gościem będzie Pan Kazimierz Tischner, brat ks. Profesora – prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, które rok temu zostało laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

Kolejne środki pozyskane dla naszej gminy!

Dzisiaj w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu doszło do podpisania umowy na realizację dalszych przyłączy kanalizacyjnych w naszej gminie. Umowa opiewa na ok. 11,5 mln zł. 63% tej kwoty to  środki  zewnętrzne pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów wodnych, a 37% to środki własne gminy. Zadanie realizowane jest przez ZMGE w Żywcu.  -Bardzo się cieszę, że doszło do pozyskania tych środków i podpisania umowy.- mówi Wójt Gminy Jan Góra i zapowiada –W pierwszej kolejności, będą realizowane...

Słotwina wygrywa Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W Leśnej odbyły się ostatnio Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo w grupie A (mężczyźni) przypadło ekipie ze Słotwiny. Nagrody i puchar zwycięzcą wręczył Wójt Gminy Lipowa Jan Góra. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0