Droga do Jury w Leśnej Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa. Planowana kontynuacja remontu na pozostałej długości drogi.
Zakończono prace związane z odbudową przepustu okularowego na obiekcie mostowym w ciągu drogi nr 640 004 S k/Wisłowej z zabezpieczeniem korpusu drogi w km 1+290 w miejscowości Lipowa.
W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w 2010 roku, rozpoczął się dla mnie okres wytężonej pracy na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców, przez co rozumiem sprawne kierowanie Urzędem Gminy, owocną współpracę z Radą, dobre stosunki z naszym powiatem, województwem oraz innymi gminami, lecz nade wszystko ceniłem i cenię nadal stały kontakt z obywatelami i wspólnie realizowane przedsięwzięcia.

20-11-2014

To już XIV edycja Szlachetnej Paczki! Czym jest Paczka i komu pomaga? Szlachetna Paczka jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku Szlachetna Paczka jest organizowana czternasty raz.
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej do Barutów w Lipowej na odcinku od km 0+000 do km 0+285. Droga poddana zostanie remontowi polegającemu na wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 8 cm oraz warstwy z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.
Gminna Komisja Wyborcza w Lipowej publikuje wyniki głosowania w wyborach do Rady Gminy Lipowa oraz w wyborach na Wójta Gminy Lipowa.
Realizacja projektu "Edukacja XXI wieku", finansowanego ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stworzyła możliwość zorganizowania dla uczniów bezpłatnych wycieczek edukacyjnych.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708, 34-324
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest
od poniedziałku do czwartku 7:00 - 15:00
oraz w piątek 7:00 - 16:00
uglipowa@tenit.com.pl