Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Dobre notowania ARiMR wśród rolników

Jak wynika z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, przeprowadzonego m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prawie 86 proc. korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze. Beneficjenci doceniają przede wszystkim fachowość pracowników Agencji (ponad 85 proc.), możliwość kontaktu telefonicznego z biurami powiatowymi i oddziałami regionalnymi (80 proc.) oraz dostępność placówek (ponad 75 proc.). Badanie przeprowadzone w całej Polsce na reprezentatywnej próbie mieszkańców wsi wskazuje jednocześnie, że w stosunku do roku...

Do 15 lutego 2021r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

 Ministerstwo Rolnictwa zaprasza  do udziału w konsultacjach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

KRUS informuje, że do 31 stycznia 2021 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest...

81. rocznica pomordowania naszych rodaków.

Dzisiaj w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, ograniczona (ze względu na pandemię) delegacja naszej gminy z Wójtem Janem Górą i Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Bindą, uczciła pamięci ks. Ferdynanda Sznajdrowicza i 36 zamordowanych mieszkańców naszej gminy. Odbyło się to w 81. rocznicę rozstrzelania ich przez hitlerowskiego okupanta. Równolegle Sekretarz Gminy Lipowa Jolanta Pryszcz – Jarco, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipowa Katarzyna Skrzypek, oraz dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipowej Janusz Caputa, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej.

Informacja Wójta.

Wójt Gminy Lipowa informuje, że termin składania korekty deklaracji dotyczącej kompostowania wydłuża się do 22.01.2021r. 

Bezpłatny kreator zdjęć biometrycznych

W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty tj. Kreator zdjęć biometrycznych . Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne. Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się...

Informacja dotycząca szczepień seniorów.

W piątek, 15 stycznia br. ruszy rejestracja na bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia. Szczepienia będę odbywać się w naszym Ośrodku Zdrowia w Lipowej na ul. Brzeziny 147.  Osoby, które będą miały problem z transportem do Ośrodka Zdrowia we wskazany dzień, na określoną godzinę, mogą się zwrócić o pomoc w tej kwestii.  Potrzebę bezpłatnego transportu należy zgłosić...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0