Informacja MPWiK w Żywcu w sprawie włączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.
Informacja Dyrektora 60 Rajdu Wisły w związku ze skróceniem odcinka specjalnego rajdu w dniu 7 września 2014 r.
Wójt Gminy Lipowa zwraca się z informacją do organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącą możliwości wnoszenia uwagi i propozycji do załączonego rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Z okazji obchodzonego dzisiaj święta - Dnia Edukacji Narodowej, w Urzędzie Gminy w Lipowej nastąpiło uroczyste wręczenie Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego dla 5 nauczycieli, którzy w czerwcu i lipcu b.r. zdali egzamin przed powołaną komisją egzaminacyjną, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.
“Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest wykształcenie.” Dzień Edukacji Narodowej to najlepszy czas, aby Wam, drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi placówek oświatowych z terenu Gminy Lipowa, podziękować za olbrzymi wysiłek wkładany w nauczanie i wszelkie inicjatywy umożliwiające wszechstronny rozwój młodego pokolenia.
Dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania pn.: Remont drogi „Na Jastrząbkę” w km 0+000 do km 0+300 w Lipowej. Zakres robót obejmował: - poszerzenie jezdni do szerokości 4 m, - podbudowa z tłucznia, - położenie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm.
Wójt Gminy Lipowa zaprasza wszystkich sympatyków historii na Dni Historyka Wojskowości wraz z Jesiennymi Manewrami w dniach 18-19.10.2014r. na terenie Gminy Lipowa. Warto również zobaczyć wystawę „Lipowa - Żywa Lekcja Historii”, w Szkole Podstawowej w Lipowej w dniu 19 października, w godz. od 10.30 do 14.30.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708, 34-324
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest
od poniedziałku do czwartku 7:00 - 15:00
oraz w piątek 7:00 - 16:00
uglipowa@tenit.com.pl