Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Żywieckiego

W 2020 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów, gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły oraz lista punktów nieodpłatnej pomocy w załączeniu!

Smog. Zachęcamy do pobierania aplikacji.

Do tej pory monitorowaliśmy stan jakości powietrza przy szkołach w sołectwach Sienna, Lipowa, Słotwina czujnikami Look2. To się nie zmienia. Natomiast teraz w centrum gminy, dokładamy nowoczesny czujnik Airl i tym samy wchodzimy w skład jednej z największych sieci monitorującej, jakość powietrza w Polsce. Kalibracja z państwowymi stacjami oraz ciągła weryfikacja wyników gwarantują rzetelność prezentowanych informacji. W ciągu najbliższych 48h, dane z czujnika w Lipowej będą dostępne w aplikacjach, na mapie czujników, oraz w najbliższych czasie w specjalnej zakładce na...

80. rocznica pomordowania naszych rodaków.

W piątek w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, oraz w Lipowej pod tablicą pamiątkową delegacja Gminy Lipowa z Wójtem Janem Górą, Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Bindą, ks. Mieczysławem Grabowskim, radnymi, oraz przedstawicielami KGW z Lipowej, Słotwiny  uczciła pamięci ks. Ferdynanda Sznajdrowicza i 36 zamordowanych mieszkańców naszej gminy. Odbyło się to w 80. rocznicę rozstrzelania ich przez hitlerowskiego okupanta. Najpierw w  Katowicach odprawiono mszę świętą, a następnie złożono kwiaty pod dwiema tablicami pamiątkowymi w Katowicach i Lipowej. 

Uwaga rolnicy!

Prezes Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik podjęła decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.Dzieci do 16 roku życia, których jedno z rodziców ubezpieczone jest w KRUS, są na mocy umowy ubezpieczone od NNW z automatu - rolnicy nie muszą wcześniej wypełniać żadnych dokumentów lub o to wnioskować. Szczegóły na plakacie!W załączeniu również formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (....)

Informacja: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu

Z uwagi na stwierdzone i nasilające się przypadki nielegalnego poboru kruszyw - żwiru rzecznego z koryt potoków, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie powiatu żywieckiego (teren gminy Rajcza, Gilowice, Żywiec), PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu zwraca się z prośbą o aktywny udział w zapobieganiu nielegalnemu pozyskiwaniu kruszywa. Prosimy o informowanie mieszkańców o zagrożeniach i negatywnych skutkach jakie niesie za sobą nielegalne i niekontrolowane wydobywanie kruszyw z rzek i potoków, podkreślając, że takie działania stanowią naruszenie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Prosimy o poruszanie tego problemu na sesjach oraz w trakcie innych spotkań...

"Bezpieczne ferie 2020"

W związku z trwającymi feriami zimowymi w naszym województwie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu zaprasza do zapoznania się z poradami dla uczestników wypoczynku zorganizowanego, a także informacjami  dotyczącymi dopalaczy! Szczegóły na plakatach

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0