Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Wizyta Pana Jerzego Kotajnego w Urzędzie Gminy w Lipowej

W dniu 21.03.2014 r. odwiedził nasz Urząd Pan Jerzy Kotajny. W latach 1983 – 1989 pełnił funkcję Naczelnika Gminy Lipowa, wcześniej (1981-1982) - Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała, w latach 1999-2007 pracował w Starostwie Powiatowym w Żywcu w Wydziale Budownictwa.

III Forum Rolnicze Podbeskidzia

Organizatorzy III Forum Rolniczego Podbeskidzia mają zaszczyt zaprosićna „III Forum Rolnicze Podbeskidzia”,które odbędzie się 14 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 na terenie Zespołu Szkół Rolniczychw Międzyświeciu, ul. Malinowa 10W PROGRAMIE11:00-11:10 Oficjalne rozpoczęcie Forum, powitanie zaproszonych gości oraz uczestników 11:10-11:15 Wystąpienie Jerzego Nogowczyka - Starosty powiatu cieszyńskiego 11:15-11:30 Występ uczniów ZSR w Międzyświeciu11:30-11:45 Wystąpienie Romana Włodarza - Prezesa Śląskiej Izby Rolnej11:45-13:30 Prelekcja na temat - „ Budżet na rolnictwo i rozwój polskiej wsi na lata 2014-2020 ”- Zofia Szalczyk -...

Powiadomienie o przerwie w dostarczaniu energii elektrycznej

W dniu 27 marca 2014 r. w godzinach 8:00 - 9:00 i 13:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w Lipowa GS, Kościół, Pustki, Bindy, Jaski, Lipowa Zimnik, Brzeziny, Leśniczówka, u Duraja, Ostre cała miejscowość, Twardorzeczka Góra, Twardorzeczka nad Gimnazjum, CAŁOŚĆ ODBIORCÓW. Przyczyną przerwy jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektryczno-energetycznej.Wykaz planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dostępny jest na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl oraz pod numerem telefonu - 991.

XLV Sesja Rady Gminy Lipowa

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 28 marca 2014 r. o godz. 7:15 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej, na wniosek wójta odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Porozumienia Komunalnego zawartego z gminami Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna oraz Gminą Czernichów dotyczących przejęcia zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego przez Miasto Żywiec3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt...

Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego!

Wójt Gminy Lipowa przypomina o obowiązku wymiany dowodów osobistych, którym upłynął termin ważności. Informujemy, że wszystkie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Osobom pełnoletnim dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat, natomiast osobom niepełnoletnim na 5 lat. Jedynie osoby, które złożyły wniosek o wydanie dowodu po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas „nieoznaczony” i nie muszą ich wymieniać. Prosimy o sprawdzenie daty ważności swoich dowodów osobistych, która umieszczona jest w prawym dolnym rogu...

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 27 marca

W dniu 27 marca 2014 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Lipowej odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.Porządek obrad komisji przewiduje: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.3. Omówienie spraw dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z przedstawieniem kosztów utrzymania zwierząt w schronisku za 2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2014 roku.5. Informacja z realizacji zadania polegającego na utylizacji azbestu w...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów 26 marca

W dniu 26 marca 2014 r. o godz. 1430 w Urzędzie Gminy w Lipowej odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.Porządek obrad komisji przewiduje: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Słotwinie.4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Lipowej.6. Omówienie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki ściekowej.7. Zapytania i...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708, 34-324
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0