Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Bezpieczne Wakacje 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu  w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i towarzyszącymi mu upałami, a także ku przestrodze młodzieży przed stosowaniem środków zastępczych (dopalaczy) w załączeniu przekazuje plakaty informacyjne.

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Kolejna biblioteka szkolna wzbogaci się o nowe książki

W dniu 11 czerwca br. została podpisana umowa dotycząca dofinansowania z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” .Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lipowej dzięki otrzymanej dotacji oraz wkładzie własnym gminy wkrótce będą mogli skorzystać z nowych pozycji wydawniczych.Kwoty otrzymanej dotacji oraz wkładu własnego w szkole kształtują się następująco:

Warsztaty malarskie dla młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy na pierwsze bezpłatne, wakacyjne warsztaty malarskie dla dorosłych oraz młodzieży pod hasłem „#MalowniczaGminaLipowa”. To pierwsza edycja tej akcji, która swój finał będzie miała podczas Dni Śliwkowej Gminy Lipowa, gdzie odbędzie się wystawa prac wykonanych w ramach tych warsztatów. Warsztaty odbywają się pod patronatem Wójta Jana Góry.

Apel o racjonalne gospodarowanie wodą.

W związku z istniejącą sytuacją pogodową apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Lipowa o racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia, unikanie dużych poborów wody w celu napełniania basenów czy podlewania ogródków, szczególnie w godzinach 17.00 do 22.00. Gwałtowny spadek zapasów wody w zbiornikach w tym czasie może spowodować konieczność zastosowania ograniczeń w jej podawaniu a nawet prowadzić  do okresowych wyłączeń.

Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Żywiecki informuje wszystkich mieszkańców o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków - w godz. od 8:00 do 14:30 w terminie od 12 czerwca 2019 r. do 03 lipca 2019 r. (przez okres 15 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) w budynku ,,Nowego Zamku" położonego w Żywcu na terenie Parku Żywieckiego (dawna siedziba Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu) w sali na parterze  dla obrębów ewidencyjnych: Lipowa, Ostre. Sienna, Słotwina, Twardorzeczka, Leśna...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0