Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

„Sordylka 2018” jedzie do Leśnej.

Zosia Kliś z Lipowej otrzymała nagrodę główną „Sordylkę 2018” podczas „II Święta Pieśni - przeglądu im. Zofii i Józefy Sordyl”. Zaraz po ogłoszeniu wyników w GOK-u w Łodygowicach laureatce z naszej gminy  gratulacje złożył Wójt Gminy Lipowa Jan Góra, oraz komisja ekspertów, instruktorzy Ognisk Twórczości Fundacji Braci Golec, oraz samymi Braćmi Golec. Wydarzenie organizowane było przez Fundację Braci Golec.

Świetlice środowiskowe na terenie Gminy Lipowa

Wójt Gminy Lipowa zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia prowadzone w ramach świetlic środowiskowych! Gminie Lipowa realizuje projekt pod nazwą „Efektywne usługi społeczne w Gminie Lipowa” który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach współpracy z ZSP w Twardorzeczce oraz ZSP w Leśnej prowadzone są 2 świetlice środowiskowe: w nowo powstałym Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce (od września 2018 r.)  oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w których mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież...

Kolejne „Zielone Pracownie” już otwarte!

Dyrekcje szkół, radni gminy, pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele rady rodziców, oraz Wójt Gminy Lipowa Jan Góra, wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Węgierska Górka Marianem Knapkiem, otworzyli kolejne dwie „Zielone Pracownie” w naszej gminie! 

Kolejne wyremontowane drogi!

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru pięciu kolejnych dróg gminnych wyremontowanych na terenie naszej gminy. Wszystkie uzyskały nowe nawierzchnie asfaltowe po uprzednim wzmocnieniu podbudów. Wyremontowane odcinki to ul. Fuksji  – 235 mb w Leśnej, ul. Frezjowa - 216 mb w Leśnej, ul. Miodowa – 215 mb w Twardorzeczce,  ul. Miodunki – 100 mb w Ostrem oraz ul. Morska - 170 mb w Lipowej. Wartość wykonanych robót to kwota 508 561,51 zł brutto. Drogi zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Prace wykonała firma...

Krok, po kroku. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Jeżeli wójt/burmistrz/prezydent miasta uzna zmianę planu miejscowego za konieczną wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych (art. 14 ust. 5 ustawy), następnie kieruje do rady miasta/rady gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 ustawy). Po rozpoznaniu wniosku rada miasta/rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią...

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy posiadający adres zamieszkania lub adres wykonywania działalności gospodarczej na terenie Gminy Lipowa zobowiązani są dokonać zmiany w CEIDG. Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG można złożyć: osobiście w Urzędzie Gminy, drogą elektroniczną (za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego), lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym).

Terminale płatnicze w urzędzie i szkołach.

W dniu 10 października 2018 r. przystąpiliśmy do Programu Polska Bezgotówkowa który od od 1 września br. został rozszerzony między innymi o podmioty sektora publicznego i obejmie również urzędy uczestniczące w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publiczne. 

Tischner w Lipowej! Zapraszamy na spotkanie!

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej zaprasza w środę, 10 października, o godz. 16:30 na spotkanie pt. „Małe Ojczyzny ks. Józefa Tischnera”. Gościem będzie Pan Kazimierz Tischner, brat ks. Profesora – prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, które rok temu zostało laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0