Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

XLV Sesja Rady Gminy Lipowa

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 28 marca 2014 r. o godz. 7:15 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej, na wniosek wójta odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Porozumienia Komunalnego zawartego z gminami Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna oraz Gminą Czernichów dotyczących przejęcia zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego przez Miasto Żywiec3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt...

Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego!

Wójt Gminy Lipowa przypomina o obowiązku wymiany dowodów osobistych, którym upłynął termin ważności. Informujemy, że wszystkie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Osobom pełnoletnim dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat, natomiast osobom niepełnoletnim na 5 lat. Jedynie osoby, które złożyły wniosek o wydanie dowodu po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas „nieoznaczony” i nie muszą ich wymieniać. Prosimy o sprawdzenie daty ważności swoich dowodów osobistych, która umieszczona jest w prawym dolnym rogu...

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 27 marca

W dniu 27 marca 2014 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Lipowej odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.Porządek obrad komisji przewiduje: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.3. Omówienie spraw dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z przedstawieniem kosztów utrzymania zwierząt w schronisku za 2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2014 roku.5. Informacja z realizacji zadania polegającego na utylizacji azbestu w...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów 26 marca

W dniu 26 marca 2014 r. o godz. 1430 w Urzędzie Gminy w Lipowej odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.Porządek obrad komisji przewiduje: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Słotwinie.4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Lipowej.6. Omówienie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki ściekowej.7. Zapytania i...

LGD ogłasza nabór wniosków w konkursie "Małe Projekty"

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013 na konkurs: „Małe Projekty” w terminie od 01.04.2014 r. do 22.04.2014 r. Limit środków dostępnych w konkursie to 1.222.912,00 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.leader-zywiec.pl. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura Stowarzyszenia, prosimy o telefoniczne wcześniejsze ustalenie terminu i godziny spotkania (tel. 33 475 48 21).

Przywitanie wiosny

Dnia 21 marca w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Słotwinie gościł pan wójt Stanisław Caputa, gdzie mała Wiosna, Słonko, Motyle oraz Ogrodnicy i przedszkolaki razem z panią dyrektor Barbarą Bysko i nauczycielkami powitali wiosnę.Zespół Szkolno–Przedszkolny w Słotwinie

Zawody Powiatowe Piłki Ręcznej

W dniach 6 i 7 marca uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce rywalizowali w Zawodach Powiatowych w Piłkę Ręczną. Jako pierwsze do gry przystąpiły dziewczęta i wystąpiły w następującym składzie: Marta Mrowiec, Daria Caputa, Jessica Koczwara, Weronik Magiera, Aleksandra Pietraszko, Patrycja Zagórska, Natalia Kwaśna, Magdalena Foltyn, Alicja Nikiel, Emilia Pawlus, Weronika Dobija, Karolina Suława oraz Justyna Wojcieszak. Opiekunem drużyny była Pani Barbara Habdas. W pierwszym spotkaniu drużyna dziewczyn z Gimnazjum w Twardorzeczce zagrały z Gimnazjum Ujsoły pewnie wygrywając...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0