Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Konferencja z udziałem Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej dotycząca zatwierdzenia dofinansowania projektu "Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II"

24 lutego 2014 roku w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu odbyła się Konferencja związana z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską dofinansowania projektu „ Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” w kwocie ponad 181,5 mln euro, na realizację największej w historii Żywiecczyzny inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej.Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, która dokonała uroczystego przekazania Decyzji Komisji Europejskiej.W konferencji ze strony Gminy Lipowa uczestniczyli: Wójt Gminy Stanisław Caputa, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Setla, Sekretarz Gminy...

Kwalifikacje wojskowe 2014

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w ww. okresie wzywa się:a) mężczyzn urodzonych w 1995 roku;b) mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,c) osoby urodzone w latach 1993-1994, które: - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze...

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 26 lutego 2014 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Lipowej odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Porządek obrad komisji przewiduje: Otwarcie posiedzenia. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Omówienie spraw związanych z organizacją imprez...

Rozlicz się z Urzędem Skarbowym przez internet

Przypominamy o możliwości rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem internetu.System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej.Jak co roku, 1 stycznia rozpoczął się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne...

Międzynarodowa wymiana uczniów i nauczycieli w ramach projektu Comenius

Od dnia 18 lutego na terenie naszej gminy przebywa delegacja pracowników oświaty oraz uczniów z Turcji, Francji, Litwy i Rumunii w ramach międzynarodowego projektu "Comenius", którego beneficjentem po stronie polskiej jest Gimnazjum w Twardorzeczce. Projekt umożliwia rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Współpraca między szkołami odbywa się w języku angielskim, co dodatkowo mobilizuje uczniów do nauki języka. Celem głównym projektu jest uświadomienie młodzieży, że mają wpływ na wygląd i kondycję środowiska naturalnego zarówno w...

Narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu

W żywieckiej Komendzie Powiatowej Policji odbyła się narada roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie żywieckim w 2013 roku, wyniki osiągnięte przez żywieckich policjantów oraz określono priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku. Naradę prowadził Komendant Komendy Powiatowej Policji w Żywcu nadkom. Michał Łukasik.W naradzie uczestniczył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Piotr Kucia. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Miasta Żywca, przedstawiciel Starosty Żywieckiego, Wójtowie Gmin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Prokurator Rejonowy, Prezes Sądu Rejonowego. Gminę...

Badanie satysfakcji obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Lipowej

W celu doskonalenia poziomu obsługi klienta Urzędu Gminy w Lipowej w dniach od 24 lutego do 14 marca 2014 roku zostanie przeprowadzone badanie satysfakcji klienta. Ankiety, w których będą mogli Państwo ocenić funkcjonowanie urzędu będą dostępne w Urzędzie Gminy w Lipowej (budynek A i B) oraz na stronie internetowej urzędu.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0