Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

pełna treść ogłoszenia

Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VI/23/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Lipowa, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w projektu studium w dniach od...

Nauka pływania dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Lipowej

Z inicjatywy Wójta Gminy Lipowa Stanisława Caputy od roku szkolnego 2012/2013 został utworzony program nauki pływania w ramach klas sportowych. W zajęciach początkowo brała udział tylko Szkoła Podstawowa w Lipowej. Od roku szkolnego 2013/2014 dołączyły pozostałe szkoły z naszej gminy.Każdy sport niesie ze sobą pozytywne efekty dla ludzkiego organizmu. Pływanie jest jednak najlepszą formą aktywności fizycznej, która może być uprawiana przez całe życie począwszy od wieku niemowlęcego, aż do starości.Basen Aquapark Leśna posiada odpowiednie warunki aby dzieci czuły się bezpieczne...

XLIII Sesja Rady Gminy Lipowa

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 7:15 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej, na wniosek wójta odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/224/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/222/13 Rady Gminy Lipowa z dnia...

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. Edukacja XXI wieku

Od kwietnia ubiegłego roku Gmina Lipowa stara się o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja XXI wieku” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje wsparciem sześć placówek szkolnych tj. Szkoły Podstawowe w Lipowej, Leśnej, Słotwinie, Twardorzeczce, Siennej oraz Gimnazjum w Twardorzeczce. Główne założenia projektu to wdrożenie zajęć dodatkowych dla uczniów, realizacja kółek zainteresowań, warsztatów, wyjazdów na basen oraz wycieczek edukacyjnych, doposażenie placówek w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto projekt zakłada wdrożenie w w/w szkołach podstawowych innowacyjnych narzędzi...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna a także Krajowa Rada Kuratorów. W dniach...

46 Ogólnopolski i 22 Międzynarodowy Narciarski Rajd Chłopski w Gminie Rajcza

Bo takigo rajdu nie nojdziecie nika, coby były narty, taniec i muzyka! W związku z wysokimi - jak na zimę - temperaturami oraz z brakiem śniegu, organizatorzy 22. Międzynarodowego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego 2014 zdecydowali się przenieść na inny termin biegi narciarskie na dystansach 3 km i 5 km, jakie planowano przeprowadzić w najbliższą niedzielę (9 lutego) w Rycerce Górnej Kolonii. Zmagania odbędą się w przyszły weekend (od 15 do 16 lutego) w Zwardoniu, gdzie przeprowadzony ma zostać także międzynarodowy bieg...

Beskidzki Karnawał

W sobotę 1 lutego w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbył się finał Żywieckich Godów oraz finał innej, coraz większej imprezy kulturalnej, jaką jest Beskidzki Karnawał organizowany przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu, w ramach którego gminy prezentowały swoje stoiska promocyjne, a na scenie występowały zespoły artystyczne z całej Żywiecczyzny oraz z Frydka-Mistka w Czechach. Naszą Gminę godnie reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipowej. Serwowały pyszne wędliny, chleb ze smalcem i niemające...

Koncert Noworoczny

W dniu 1 lutego w sali OSP w Lipowej odbył się Koncert Noworoczny. Organizatorem jak co roku był Wójt Gminy Lipowa oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lipowianie”. Uroczystego otwarcia oraz przywitania gości dokonali pan Jan Brodka – kierownik muzyczny zespołu i Wójt Gminy – Stanisław Caputa. Następnie przyszedł czas na występy. Jako pierwsi wystąpili goście - Regionalny Zespół „Przyłynkowianie” z Przyłękowa. Artyści w wersji zabawnej przedstawili inscenizację Jasełek, publiczność była zachwycona. Występ Lipowian to pięknie brzmiące kolędy oraz perfekcyjnie...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0