Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Dyżur Doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żywcu

W związku z naborem wniosków dot. dopłat bezpośrednich (termin składania wniosków: 15.03.2021r.-17.05.2021r.) w każdy wtorek w godz. 8.00 - 14.00 oraz w każdy piątek w godz. 8.00 – 14.00 w Centrum Aktywności Społecznej - Sala OSP w Lipowej, będzie pełniony dyżur Doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żywcu P. Agnieszka Kusiak, nr tel. 732-322-862, 515 275 907 W związku ze stanem epidemicznym wirusa SARS-CoV-2, i związane z tym wymogi sanitarne, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

Komunikat KRUS - Centra Rehabilitacji Rolników wznawiają rehabilitację leczniczą.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostaje wznowiona rehabilitacja lecznicza w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się18 marca 2021 r. Informujemy, iż warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Na badania należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. Wykonanie testu jest bezpłatne. Pamiętaj! Jeśli jesteś lub przebywasz z osobą na kwarantannie albo w izolacji – pozostań w domu!

Informacja o pojemnikach.

Wójt Gminy Lipowa zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lipowa, którzy nie otrzymali pojemnika brązowego na bioodpady, aby zgłaszały ten fakt telefonicznie do Urzędu Gminy Lipowa (338601539) do dnia 19 marca 2021r. 

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r . rea lizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim (V)” V)”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Ry nek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zw iększenie możliwości zatrudnienia osób...

STOP COVID ProteGO Safe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w żywcu zachęca wszystkich mieszkańców do zapoznania się z aplikacją ProteGO Safe, która jest jednym z elementów ochrony przed koronawirusem. 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne Webinarium pt.: „Realizacja projektu EFS - wskazówki dla realizatorów.”

Na webinarium zapraszamy beneficjentów, którzy chcą poznać podstawowe zasady realizacji projektów unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin i miejsce: Termin: 30 marzec 2021r. Godziny webinarium: 10.00-13.00 Forma spotkania: online Tematyka spotkania: 1.  Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, 2.  Wniosek o dofinansowanie – podstawa realizacji projektu, 3.  Koszty kwalifikowalne i możliwe powody niekwalifikowalności, w tym m.in. mechanizm racjonalnych usprawnień, uczestnicy projektu, personel, koszty pośrednie itp., 4.  Projekty ryczałtowe, 5.  Informacja i promocja, 6.  Pytania...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.pl



Serwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0