Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Nowy e-dowód osobisty już od marca 2019

Już od 04 marca 2019r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwąelektroniczną (tzw. e-dowodów). Tak jak dotychczas wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemożna złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terenie kraju. Proces wymianydowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029r. Wymiana dowodów nie dotyczy dowodówwydanych bez określonej daty ważności (bezterminowych). Należy podkreślić, że dotychczas wydanedowody osobiste zachowują swoją ważność i nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego nanowy. Każdy posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał...

Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw

Wójt Gminy Lipowa zaprasza mieszkańców  do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa. Sposób, tryb i termin konsultacji określa zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Lipowa oraz uchwała nr VI/21/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipowa.

Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej

Forum Rolnicze to coroczne spotkanie rolników, przedstawicieli instytucji okołorolniczych i działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z władzami rządowymi, samorządowymi związanymi z tematyką rolnictwa i rozwoju wsi. Forum jest okazją do przekazania najważniejszych merytorycznych informacji i wyjaśnień, do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W  2019  r.  Starostwo  Powiatowe  w  Żywcu  uruchomiło  na  terenie  Powiatu  Żywieckiego  6 punktów,  gdzie  będzie  można  otrzymać  nieodpłatną  pomoc  prawną  oraz  nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie.  W  wyznaczonych  lokalizacjach  przez  5  dni  w  tygodniu  dyżury będą  pełnić  prawnicy  oraz  doradcy  poradnictwa  obywatelskiego,  którzy  udzielać  będą osobom uprawnionym porad.

Startuje termomodernizacja wszystkich szkół w naszej gminie!

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym ruszyła zapowiadana termomodernizacja pięciu, czyli wszystkich szkół w gminie Lipowa! To jedna z największych inwestycji oświatowych wśród gminy powiatu żywieckiego. Koszt wykonania zadania to 4.928.149,42 zł. na ten cel pozyskano dofinansowanie z UE w kwocie 3.098.214,48 zł. oraz z budżetu państwa w kwocie: 215.573,88 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Poprawa bezpieczeństwa.

Dzięki współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg i interwencji radnej Katarzyny Skrzypek, udało się poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Doliny Zimnika, Jaski i Słonecznej. Wczoraj zostało zamontowane tam nowe lustro drogowe. To już kolejna taka inicjatywa w naszej gminie (w zeszłym roku lustro zostało zamontowane w Dolnej Lipowej).

Early Warning Europe

Chcielibyśmy przekazać Państwu informację na temat bezpłatnych usług dla przedsiębiorców, którzy przechodzą trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukają pomysłu na dalszy rozwój. Usługi świadczą doświadczeni konsultanci i mentorzy w ramach projektu Early Warning Europe, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0