Aktualności

Prowadzeni przez Dariusza Urbaniaka chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej zajęli II miejsce w finale powiatu żywieckiego w piłce nożnej. Finał ten odbył się 17 października na Orliku w Jeleśni. Aby dostać się do grona sześciu najlepszych szkół naszego powiatu (bo tyle szkół wzięło udział w finale) nasi chłopcy musieli przejść dwa trudne etapy rywalizacji.
We wtorek 21 października Wójt Gminy Lipowa wręczył nagrody w konkursie „Gmina Lipowa w obiektywie”. Laureatką została Pani Aleksandra Pyclik z Leśnej, która otrzymała aparat fotograficzny Fujifilm. Zdjęcie Pana Krzysztofa Haase z Międzybrodzia Żywieckiego zostało wyróżnione i stanowi tło strony www.lipowa.pl
W piątek 17 października w Szkole Podstawowej w Lipowej odbyła się prelekcja oraz pokazy filmowe dotyczące okresu II wojny światowej. Przedstawiono również historię II Korpusu dowodzonego przez gen. Władysława Andersa oraz zarys szlaku bojowego pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. W wykładzie uczestniczyło około 150 uczniów z klas IV, V i VI.
Rozpoczęto realizacje zadania remont drogi "obok Jury" w Leśnej. Zakres robót obejmuje położenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz 2 warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm każda.
Informacja MPWiK w Żywcu w sprawie włączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.
Informacja Dyrektora 60 Rajdu Wisły w związku ze skróceniem odcinka specjalnego rajdu w dniu 7 września 2014 r.
Wójt Gminy Lipowa zwraca się z informacją do organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącą możliwości wnoszenia uwagi i propozycji do załączonego rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Z okazji obchodzonego dzisiaj święta - Dnia Edukacji Narodowej, w Urzędzie Gminy w Lipowej nastąpiło uroczyste wręczenie Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego dla 5 nauczycieli, którzy w czerwcu i lipcu b.r. zdali egzamin przed powołaną komisją egzaminacyjną, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.
“Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest wykształcenie.” Dzień Edukacji Narodowej to najlepszy czas, aby Wam, drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi placówek oświatowych z terenu Gminy Lipowa, podziękować za olbrzymi wysiłek wkładany w nauczanie i wszelkie inicjatywy umożliwiające wszechstronny rozwój młodego pokolenia.
Dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania pn.: Remont drogi „Na Jastrząbkę” w km 0+000 do km 0+300 w Lipowej. Zakres robót obejmował: - poszerzenie jezdni do szerokości 4 m, - podbudowa z tłucznia, - położenie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708, 34-324
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest
od poniedziałku do czwartku 7:00 - 15:00
oraz w piątek 7:00 - 16:00
uglipowa@tenit.com.pl