Aktualności

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w dniu 23 lipca po południu i wieczorem prognozuje wystąpienie burz z gradem. Opady deszczu do 30 mm, lokalnie opady gradu, porywy wiatru do 70...
19 lipca w Słotwinie miały miejsce ćwiczenia pożarnicze, w których udział wzięli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ćwiczenia obserwował również Wójt Gminy - Stanisław...
Gmina Lipowa jest Beneficjentem programu pn. „Edukacja XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic z pięciu szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy...
Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” zaprezentowało najnowszy ranking bilansujący dokonania wójtów, burmistrzów, prezydentów, w mijającej kadencji 2010 – 2014. Niezależny raport został przygotowany przez Zespół Doradców Ekonomicznych wraz ze...
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała. Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 23.08.2013 r. – 31.12.2014...
Szanowni Państwo, prowadzimy kampanie społeczną o charakterze edukacyjno - informacyjnym. Celem naszym jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dotacji oraz standardów ekologicznego budownictwa. Poniżej znajduje się załącznik z krótką informacją na temat dotacji dostępnych na inwestycję dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz indywidualnych...
List Podsekretarz Stanu w MEN – Joanny Berdzik do Dyrektorów Szkół Podstawowych w sprawie wejścia w życie ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811), a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały...
W sobotę, 7 lipca w zaprzyjaźnionej Oscadnicy na Słowacji odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Oscadnica. Słowacja wystawiła trzy drużyny: Tatran Oscadnica, Horelice i Potas. Naszą gminę reprezentowała drużyna z Siennej, która wygrała turniej o Puchar Wójta Gminy Lipowa. Poza turniejem wystąpili oldboje z Osadnicy i Krasna. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, ale najważniejsza była przyjacielska atmosfera, która...
Szanowni Państwo, Fundacja „Zaraz wracam” rozpoczęła akcję społeczno-edukacyjną „Sprzęt za sprzęt”. Akcja organizowana jest wspólnie z portalem „futbolowo.pl”, okręgowymi związkami piłki nożnej oraz partnerami z branży elektrorecyklingu. Fundacja wystąpiła również o oficjalny patronat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka. Akcja polega na organizowaniu zbiórek zużytego sprzętu...
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie w dniach 8-10 lipca prognozuje wystąpienie silnych burz z gradem. Opady deszczu do 40 mm, grad, porywy wiatru do 90...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708, 34-324
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest
od poniedziałku do czwartku 7:00 - 15:00
oraz w piątek 7:00 - 16:00
uglipowa@tenit.com.pl