Aktualności

W Lipowej-Brzezinach trwa remont sali, która już wkrótce służyć będzie mieszkańcom jako miejsce spotkań.
W dniu 27.11.2014 r. Wójt Gminy Lipowa Stanisław Caputa wraz z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Tomaszem Kotajnym spotkali się w terenie w celu ustalenia działań związanych z budową i modernizacją dróg oraz chodników na terenie Gminy Lipowa.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Lipowa 1 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Lipowa
Zakończone zostały prace związane z remontem drogi „obok Jury” w Leśnej, w km od 0+000 do km 0+142. Prace polegały na poprawieniu odwodnienia, regulacji studzienek, a także wykonaniu podbudowy z tłucznia o grubości 10 cm oraz położeniu nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm.
Zakończone zostały prace związane z remontem drogi gminnej nr 640 011S „do Barutów” w Lipowej w km od 0+000 do km 0+285 (osiedle Gwizdałówka – dojazd do przepompowni ścieków P XXI).
Droga obok Jury w Leśnej Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa. Planowana kontynuacja remontu na pozostałej długości drogi.
Zakończono prace związane z odbudową przepustu okularowego na obiekcie mostowym w ciągu drogi nr 640 004 S k/Wisłowej z zabezpieczeniem korpusu drogi w km 1+290 w miejscowości Lipowa.
W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w 2010 roku, rozpoczął się dla mnie okres wytężonej pracy na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców, przez co rozumiem sprawne kierowanie Urzędem Gminy, owocną współpracę z Radą, dobre stosunki z naszym powiatem, województwem oraz innymi gminami, lecz nade wszystko ceniłem i cenię nadal stały kontakt z obywatelami i wspólnie realizowane przedsięwzięcia.

20-11-2014

To już XIV edycja Szlachetnej Paczki! Czym jest Paczka i komu pomaga? Szlachetna Paczka jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku Szlachetna Paczka jest organizowana czternasty raz.
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej do Barutów w Lipowej na odcinku od km 0+000 do km 0+285. Droga poddana zostanie remontowi polegającemu na wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 8 cm oraz warstwy z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708, 34-324
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest
od poniedziałku do czwartku 7:00 - 15:00
oraz w piątek 7:00 - 16:00
uglipowa@tenit.com.pl