Aktualności

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny programu  "Czyste powietrze"

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, iż od dn. 22.10.2021r. tj. najbliższy piątek, na terenie Gminy Lipowa działał będzie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu "Czyste Powietrze" realizowanego przez NFOŚiGW, w którym będzie można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. Punkt Konsultacyjny będzie otwarty w każdy poniedziałek w godz. 7:00-15:00 oraz piątek w godz. 13:00-15:00 w Miejscu Aktywności Społecznej, ul. Lipowska 2 - wejście od ul. Wiejskiej (budynek OSP w Lipowej). Przed każdym spotkaniem należy umówić...

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez...

"Remont istniejącego placu zabaw w Sołectwie Słotwina poprzez likwidację starych i zakup nowych urządzeń oraz doposażenie placu w nowe elementy typu "fitness" (w tym dwa integracyjne) i wykonanie oświetlenia ."

Zadanie pn.: "Remont istniejącego placu zabaw w Sołectwie Słotwina poprzez likwidację starych i zakup nowych urządzeń oraz doposażenie placu w nowe elementy typu "fitness" (w tym dwa integracyjne) i wykonanie oświetlenia ." zostało zrealizowanie w ramach pomocy jaką otrzymała Gmina ze środków Województwa Śląskiego w związku z udziałem w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021r. W celu uatrakcyjnienia placu, który znajduje się w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz stanowi istotne dla wszystkich Mieszkańców Sołectwa miejsce, zakupione zostały: zestaw zabawowy z dwiema...

Nowe dowody osobiste od 7 listopada 2021r.

Od 7 listopada br. będą obowiązywały nowe dowody osobiste, na których będą nasze odciski palców i odręczny podpis. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa członkowskie UE, należy przede wszystkim:  wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Konieczne stanie się więc odwzorowanie odcisków palców w urzędzie. Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu. Dzięki wprowadzeniu...

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Puszczyk" w Łodygowicach w sezonie 2021/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1683 ze zm.) podaje w załączeniu do publicznej wiadomości kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Puszczyk” w Łodygowicach w sezonie 2021/2022. Ponadto informuje, że zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo łowieckie, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić sprzeciw wraz z...

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne od 01.10.2021r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Lipowa zawiadamia, że Rada Gminy Lipowa Uchwałą Nr XXXIX/276/21 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty , dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 października 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 35,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są...

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wystartował nabór a dotacje dla KGW: nabór wniosków na finiszu

Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r. O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w...

AKCJA SZCZEPIEŃ NA ŻYWIECKIM RYNKU

AKCJA SZCZEPIEŃ NA ŻYWIECKIM RYNKU NIEDZIELA - 3 PAŹDZIERNIKA 2021 R. ŻYWIECKI RYNEK W GODZ. 10.00 – 18:00 Podczas akcji możliwość zaszczepienia1, 2 i 3 dawką szczepionki Pfizer oraz jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson UWAGA! W przypadku szczepionki PFIZER wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 734 214 520 ( do piątku 1 października do godz. 15:00).

Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Projektu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa na lata 2022-2025”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. Nr 1219) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. Nr 247 z późn. zm.). Wójt Gminy Lipowainformuje, iż w dniach 28.09.2021 r. 19.10.2021 roku odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu,, Programu...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0