Aktualności

Nowe oświetlenie w Lipowej

W naszej gminie kolejny rok z rzędu poprawia się bezpieczeństwo przy cmentarzach. W 2015 roku  w sołectwie Leśna m.in. położno asfaltową nakładkę, z kolei w 2016 roku sporządzono projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, obejmujący wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drodze prowadzonej do cmentarza. W tym roku przyszedł czas na działania, które znacznie poprawią bezpieczeństwo przy cmentarzu w Lipowej.

XXIX Sesja Rady Gminy Lipowa

Przewodniczący  Rady Gminy Lipowa informuje,  że  w  dniu 27  października 2016 r. o godz. 8:00  w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Lipowa.

Nabór na „Małe Przetwórstwo” dla rolników

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

Uroczyste otwarcie nowej stołówki i sal w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Twardorzeczce

W  nowym roku szkolnym w Twardorzeczce zaszło sporo zmian. Powstał Zespół Szkolno- Przedszkolny, w którym m.in. wyremontowano i wyposażono sale oraz utworzono stołówkę z nowoczesnym sprzętem dla całej placówki. W piątek, 14 października 2016 roku, stołówka oficjalnie została otwarta - będzie wydawać ok. 200 obiadów dzienne, czyli skorzysta z niej prawie połowa uczniów. Uroczyście zostały otwarte również nowe sale przedszkolne. 

Najlepsze życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie Państwo życzenia i podziękowania.Dziękuję za nieustanny trud, który wkładacie w wykształcenie kolejnych pokoleń naszych mieszkańców.Proszę przyjąć słowa uznania dla Państwa dorobku zawodowego i osiągnięć w pracy dydaktycznej.Życzę dalszych sukcesów, osobistej satysfakcji z wykonywanego zawodu, samych dobrych dni w całym roku szkolnym oraz radości z osiągnięć Waszych wychowanków. Wójt Gminy Lipowa Jan Góra

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Wójt Gminy Lipowa zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: Projektu „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708, 34-324
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0