Aktualności

Informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Lipowa informuje, iż w gospodarstwach domowych osoby prywatne poza opałem mogą spalać tylko czysty papier i tekturę, co reguluje  rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 10 listopada 2015 r.  w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Przedsiębiorcy swoich odpadów z papieru i tektury nie mogą spalać, ani przekazywać osobom fizycznym! Odpady z działalności gospodarczej powinny trafić do worków firmie wywozowej odbierającej odpady...

Mieszkańcy Lipowej! Ważny komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu o zamknięciu drogi

PZD w Żywcu informuje, iż z uwagi na wykonywanie nawierzchni z  masy mineralno bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S w km 7+750 - 9+100 w dniach 12 i 13 listopada bieżącego roku będzie zamknięta przedmiotowa droga w godzinach; 7 – ma – 19 – ta. Jest to odcinek od Kościoła  Parafialnego  w Lipowej w kierunku Bielska. Za powstałe z tego tytułu utrudnienia w ruchu drogowym serdecznie przepraszamy.

Wizja na miejscu nowej inwestycji.

Trwają  prace na odcinku drogi powiatowej w Lipowej, na modernizacje której udało się pozyskać środki zewnętrzne. Aktualnie trwa odtworzenie (poszerzenie) poboczy, układanie korytek ściekowych i sprawdzanie drożności, oraz stanu przepustów. Uszkodzone przepusty zostaną wymienione. Dziś na miejscu inwestycji odbyła się wizja z udziałem Wójta Jana Góry, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Tomasza Kotajnego, Radnego Powiatowego Mariana Knapka, oraz Pana Andrzeja Zielińskiego.

PSZOK informuje!

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dnia 02.11.2019r. (sobota - dzień zaduszny) będzie nieczynny!

Nabór do programu senioralnego.

W ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Społecznego) nasza pozyskała środki w kwocie 351.049,52 zł. na realizację projektu pn.: „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Lipowa” dla poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Do tej pory trwały przygotowania, w przyszłym tygodniu rusza nabór grupy seniorów. Szczegóły i zapisy w Urzędzie Gminy (sala narad) od godz. 9-13 u Pani Cecylii Dudys (nr kontaktowy 501 779 880). 

Uwaga rolnicy! Ważny komunikat KRUS

Kasa udziela pomocy  rolnikom poszkodowanym w wyniku anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane w 2019r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Szczegóły w załączniku!

Nowe elementy na placu 400-lecia wsi Sienna.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, udało się oddać do użytku nowe elementy na placu 400-lecia wsi Sienna.  Zadnie  pn.: ZAGOSPODAROWANIE PLACU 400-LECIA WSI SIENNA W SIENNEJ POPRZEZ WYKONAIE OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU zostało zrealizowanie w ramach pomocy jaką otrzymała Gmina ze środków Województwa Śląskiego w związku z wygraniem Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019r. Zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019r. wykonano zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0