Zgodnie z planem jesteśmy w trakcie realizacji procedury nazewnictwa ulic w kolejnym sołectwie w gminie Lipowa. Na spotkaniu otwartym Sołectwa Wsi Leśna w dniu 26.01.2017 r., dotyczącym porządkowania numeracji i nazewnictwa ulic w Leśnej, mieszkańcy mieli możliwość udziału w dyskusji nad przebiegiem i propozycjami nazw dla wyznaczonych ulic. Propozycje nazw dla ulic powstały m.in. w oparciu o ogólne zasady i wytyczne w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości. Dla sołectwa Leśna zostały przyporządkowane nazwy ulic nawiązujące do rodzajów kwiatów, krzewów i krzewinek.

Po konsultacjach uwzględniono wnioski i opinie mieszkańców z propozycjami nazw ulic, które z własnej inicjatywy złożyli do urzędu. Na ich podstawie pracownicy Urzędu Gminy opracowali ostateczną mapę, obrazującą przebieg i nazwy ulic. Kolejną formą konsultacji było wyrażenie opinii poprzez wypełnienie ankiety. Uprawnieni do udziału w konsultacjach mieli możliwość pobierania ankiet w Urzędzie Gminy, u Sołtysa oraz w formie elektronicznego przekazu załącznika, który dostępny był na stronie internetowej BIP Gminy Lipowa. Końcem marca br. na sesji Rady Gminy Lipowa podjęta zostanie uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w Leśnej. Kolejnym etapem realizacji  procedury nazewnictwa ulic będzie montowanie tabliczek z nazwami.