Aktualizacja informacji z dnia 2 lutego 2018:

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

Informujemy, że w porozumieniu z Beneficjentem Projektu “Słoneczna Żywiecczyzna” Związkiem Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, rozpoczynamy nabór deklaracji na dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
Nabór do projektu będzie trwał od godz. 8.00 dn. 05.02.2018 r. do godz. 15.00  dn. 07.03.2018 r.
 

Składanie Deklaracji Udziału w Projekcie może odbyć się w tylko w jeden ze sposobów wymienionych poniżej:

1. złożenie podpisanej deklaracji w wersji papierowej w Urzędzie Gminy na obszarze której znajduje się nieruchomość zgłaszana do Projektu,

2. wypełnienie formularza dostępnego online  poprzez link: http://www.niskaemisja.pl/ankieta/zywiec  - Link zostanie uruchomiony od godz. 8.00 dn. 05.02.2018r.

Linki będą również udostępnione  na stronach internetowych www.zmge.zywiec.pl  oraz na stronie www.niskaemisja.pl w zakładkach  Twoja Gmina.

Jedynym kryterium decydującym o kolejności  umieszczenia Inwestycji na  Liście Grantobiorców Projektu  jest termin złożenia Deklaracji Udziału w Projekcie.

Lista Podstawowa zawierać będzie wykaz łącznie 3000 instalacji wg poniższego zestawienia (przydzielonych limitów):

GILOWICE limit: 230 instalacji

JELEŚNIA limit: 280 instalacji

KOSZARAWA limit: 130 instalacji

LIPOWA  limit: 280 instalacji

ŁODYGOWICE  limit: 280 instalacji

MILÓWKA  limit: 280 instalacji

RAJCZA   limit: 230 instalacji

RADZIECHOWY - WIEPRZ limit: 280 instalacji
UJSOŁY limit: 130 instalacji

ŻYWIEC limit: 450 instalacji

Razem: 2570 instalacji+ 430 inwestycji obejmującej  Grantobiorców z całego Obszaru Projektu (składających deklaracje online) Razem łącznie 3000 szt. instalacji

Poniżej prezentujemy strony internetowe dla każdej z gmin dedykowane inwestycji:

GILOWICE http://www.niskaemisja.pl/gilowice/
JELEŚNIA http://www.niskaemisja.pl/jelesnia/
KOSZARAWA http://www.niskaemisja.pl/koszarawa/
LIPOWA http://www.niskaemisja.pl/lipowa/
ŁODYGOWICE http://www.niskaemisja.pl/lodygowice/
MILÓWKA http://www.niskaemisja.pl/milowka/
RADZIECHOWY WIEPRZ http://www.niskaemisja.pl/radziechowy-wieprz/
RAJCZA http://www.niskaemisja.pl/rajcza/
UJSOŁY http://www.niskaemisja.pl/ujsoly/
ŻYWIEC http://www.niskaemisja.pl/miasto_zywiec/


Prezentacja Projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"

Lista najczęściej zadawanych pytań

Regulamin Naboru Grantobiorców do ProjektuInformacja  z dnia 29 stycznia 2018:

Informacja o terminie i sposobie składania deklaracji zostanie podana w najbliższych dniach na stronie internetowej  www.lipowa.pl oraz na stronie   www.niskaemisja.pl/lipowa/ 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA ! 
Prosimy NIE SKŁADAĆ  deklaracji przed terminem naboru.
Deklaracje składane przed terminem naboru nie będą rozpatrywane!!!


Informacja z dnia 26 stycznia 2018:

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW, którzy złożyli deklarację podczas ogłoszonego w lipcu 2017 r. naboru Uczestników do udziału w Projekcie pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipowa”

Informujemy, że z uwagi na przejęcie koordynacji projektu przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ponownie należy wypełnić aktualną wersję deklaracji udziału w projekcie, która zostanie udostępniona w dniu 29.01.2018 r. na stronie  www.niskaemisja.pl/lipowa/ oraz na stronie Gminy Lipowa.

KONTAKT Z KOORDYNATOREM: kom.: 691 150 417 e-mail: lipowa@atsys.pl

Informacja z dnia 16 stycznia 2018 r. :

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipowa,
informujemy, że Gmina Lipowa przystępuje do projektu, którego celem jest pozyskanie dofinansowania do instalacji OZE dla mieszkańców. Projekt, którego  liderem jest Międzygminny  Związek  ds. Ekologii (ZMGE) będzie realizowany wspólnie z innymi Gminami będącymi członkami Związku jako jedno  z kluczowych wspólnych działań Gmin i ZMGE w ramach  Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości” .


Ponadto informujemy, iż w dniu 24.01.2018 r. (tj. środa) o godz. 18:30 planowane jest spotkanie z mieszkańcami, w ramach Poddziałania 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii. Spotkanie odbędzie się w sali OSP w Lipowej.

Serdecznie zapraszamy.

Wszystkie informacje o projekcie będą prezentowane na stronie www.niskaemisja.pl/lipowa/ Na ww. stronie będą dostępne wszystkie niezbędne informacje dotyczące udziału w projekcie.  Zachęcamy do śledzenia www.niskaemisja.pl/lipowa/ i zapraszamy do udziału w projekcie.