Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wprowadzeniem nazewnictwa ulic na terenie Gminy Lipowa,
w celu poznania Państwa opinii o proponowanych nazwach ulic w sołectwie Lipowa– przysiółek Dolna Lipowa w dniach od 20.08.2018 r. do 11.09.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Do udziału zapraszamy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie miejscowości Lipowa – przysiółek Dolna Lipowa.

Konsultacjom poddajemy mapę obrazującą przebieg i nazwy ulic. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanej nazwy ulicy, przy której mieszkają, wypełniając załączoną ankietę.

Ankiety są również dostępne w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lipowa oraz u Pana Sołtysa Wsi Lipowa.

Wypełnione ankiety należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lipowa, można je też przesłać na adres: m.harmacka@lipowa.pl do dnia 11.09.2018 r.

Formalności z racji zmiany adresu:

Dla wszystkich mieszkańców

 • Nie ma konieczności wymiany dowodu osobistego
 • Nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela
 • Należy wymienić dokumenty komunikacyjne (prawa jazdy i dowody rejestracyjne)
 • Jeżeli w księdze wieczystej uwidoczniono adres budynku lub lokalu wówczas adres ten podlega aktualizacji w księdze wieczystej
 • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie
 • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualizują zawartość wpisu
 • Należy wymienić dyskietkę NFZ
 • Należy zgłosić zmianę adresu do pracodawcy, banków, telefonii komórkowych, ZUS, KRUS, TAURON oraz PGNiG


Dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
 • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualizują zawartość wpisu.


Zestawienie nowych adresów będzie wysłane z urzędu do:

 • Urzędu Statystycznego
 • Urzędu Pocztowego w Lipowej
 • Starostwa Powiatowego w Żywcu
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Żywcu
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żywcu
 • Służb ratunkowych (pogotowia ratunkowego, policji)
 • Zakładu Energetycznego i Zakładu Gazowniczego
 • MPWiK Żywiec
 • Sanit – Trans Międzyrzecze Górne
 • Urzędu skarbowego w ŻywcuZachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych.