Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wprowadzeniem nazewnictwa ulic na terenie Gminy Lipowa, w celu poznania Państwa opinii o proponowanych nazwach ulic w sołectwie Lipowa– przysiółki Podlas, Puściny, Majątek, Poddzielec, Bugaj, Banasie w dniach od 07.11.2018 r. do 30.11.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Do udziału zapraszamy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie miejscowości Lipowa.


Konsultacjom poddajemy mapę obrazującą przebieg i nazwy ulic. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanej nazwy ulicy, przy której mieszkają, wypełniając załączoną ankietę.

Ankiety są również dostępne w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lipowa oraz u Pana Sołtysa Wsi Lipowa.

Wypełnione ankiety należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lipowa, można je też przesłać na adres: m.harmacka@lipowa.pl do dnia 30.11.2018 r.

Formalności z racji zmiany adresu:

Dla wszystkich mieszkańców

 • Nie ma konieczności wymiany dowodu osobistego
 • Nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela
 • Należy wymienić dokumenty komunikacyjne (prawa jazdy i dowody rejestracyjne)
 • Jeżeli w księdze wieczystej uwidoczniono adres budynku lub lokalu wówczas adres ten podlega aktualizacji w księdze wieczystej
 • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie
 • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualizują zawartość wpisu
 • Należy wymienić dyskietkę NFZ
 • Należy zgłosić zmianę adresu do pracodawcy, banków, telefonii komórkowych, ZUS, KRUS, TAURON oraz PGNiG


Dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
 • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualizują zawartość wpisu.


Zestawienie nowych adresów będzie wysłane z urzędu do:

 • Urzędu Statystycznego
 • Urzędu Pocztowego w Lipowej
 • Starostwa Powiatowego w Żywcu
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Żywcu
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żywcu
 • Służb ratunkowych (pogotowia ratunkowego, policji)
 • Zakładu Energetycznego i Zakładu Gazowniczego
 • MPWiK Żywiec
 • Sanit – Trans Międzyrzecze Górne
 • Urzędu skarbowego w ŻywcuZachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych.