Na podstawie Zarządzenia nr 89/2017 z 19 lipca 2017r.  Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór Uczestników do udziału w Projekcie pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wypełnione wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Lipowej (budynek A) w terminie

od dnia 14.08.2017 r. do 25.08.2017 r.