Informujemy, że zmiana adresu miejsca zameldowania nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego  na nowy dokument i nie ma obowiązku wymiany dowody tylko dlatego, że zmienił się adres zamieszkania.


Więcej informacji w załączniku.