Wszystkie informacje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej po kliknięciu TUTAJ


.