#Spisrolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) prowadzących działalność rolniczą, według stanu na 1 czerwca br.   

Więcej - https://spisrolny.gov.pl/   

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo