Aktualizacja na dzień 12 kwietnia 2018:


uprzejmie informujemy, że na stronie stopsmog.eu/dokumenty zostały opublikowane wzory dokumentów konieczne do rozpoczęcia procedury przyjmowania zgłoszeń mieszkańców do udziału w projekcie. Wszelkie nowe informacje o projekcie również publikowane będą na stronie www.stopsmog.eu
 
Nabór deklaracji uczestnictwa trwał będzie od 16 kwietnia 2018 do 16 maja 2018.


Deklarację można złożyć na 2 sposoby:
1.    ELEKTRONICZNIE: W dniu 16 kwietnia - od godziny 7:30 - uruchomienie elektronicznego naboru deklaracji  - do 16 maja do godz. 24:00 (składanie wersji online)


2.    OSOBIŚCIE: w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipowa tj. od 7:00 –15:00, (składanie deklaracji w wersji papierowej -  parter,  pokój numer 6) 

Zgłoszenie chęci udziału mieszkańca w projekcie następuje poprzez złożenie pisemnej lub elektronicznej deklaracji uczestnictwa we wskazanym wyżej terminie.


Informacja z 4 kwietnia 2018 r.:

Gmina Lipowa, wspólnie z innymi gminami należącymi do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystępuje do projektu służącemu pozyskaniu środków unijnych na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Lipowa i umożliwia zdobycie dofinansowania w wysokości 95% wartości inwestycji.

Projekt, będzie ubiegał się o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, a planowany termin jego realizacji to rok 2019.

Wszystkich, którzy są zainteresowani wymianą pieców na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą np. pelet (w tym programie nie jest możliwa wymiana źródeł ciepła na piece na ekogroszek) wraz instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz budową instalacji wykorzystującej OZE np. solary, fotowoltaikę zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Lipowej.

O szczegółach Mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez stronę internetową Gminy Lipowa oraz www.stopsmog.eu