Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów oraz dróg powiatowych na terenie Gminy Lipowa w sezonie 2017/2018 z ramienia Gminy będzie koordynowane przez następujące osoby:

Pan Janusz Staniszewski – w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 33 860 15 31

Pan Piotr Wandzel – tel. 533 140 707 po godz. 15.00 lub bezpośrednio do wykonawców.

Obszar objęty utrzymaniem został podzielony na rejony, dla każdego z nich wybrano odrębnego wykonawcę odpowiedzialnego za właściwe utrzymanie dróg tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

DROGI POWIATOWE:

I Rejon – wykonawca Usługi Transportowe Sprzętem Rolniczym i inne Czesław Sowa, Sienna ,ul. Modrzewiowa 2, 34-300 Żywiec – Tel. 601 759 084

- droga S 1405 Żywiec – Lipowa – Buczkowice dł. 9,699 km – III standard

- droga S 1402 Słotwina – Godziszka dł. 2,500 km – IV standard

II Rejon – wykonawca „LUCAT Maszyny Południe”, Agnieszka Janosz, ul. Stolarska 1c, 34-300 Żywiec - Tel. Lucjan Janosz 504 947 504

- S 1455 Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka – Leśna dł. 11,700 km – IV standard

- S 1458 Radziechowy – Twardorzeczka – Lipowa dł. 2,500 km – IV standard

DROGI GMINNE:

I Rejon. Sołectwo Słotwina i Lipowa: - wykonawca MarKop Marek Klaczek, ul. Modrzewiowa 484, 43-376 Godziszka – Tel. 790 590 560

Rejon nr 1 - Sołectwo Słotwina i Lipowa (w standardzie III):

-Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki - 1,300 km

-Parking przy szkole w Słowinie

-Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki (Słotwina Wandzle)- 1,040 km

-Ul. Jaskółki (Słotwina na Przysłop) – 0,800 km

-Lipowa Poddzielec łącznik k/Chudeckiej – 0,185km

-Lipowa Bugaj – 1,800 km

-Lipowa Jastrząbka –0,800 km

-Lipowa Baruty – 0,700 km

-Lipowa Baruty most Kalniański – 0,780 km

-Lipowa Gwizdałówka – 0,480 km

Ponadto (w standardzie IV):

- Ul. Rudzika (Słotwina do stacji pompowni wody) – 0,180 km

- Ul. Łabedzia (do Lubiny w Słotwinie) – 0,180 km

- Ul. Słowika (nad szkołą w Słotwinie) – 0,250 km

- Ul. Szczygła (łącznik k/Kowalczyka w Słotwinie) – 0,260 km

II Rejon. Sołectwo Sienna - wykonawca Usługi Transportowe Sprzętem Rolniczym i inne Czesław Sowa, Sienna, ul. Modrzewiowa 2, 34-300 Żywiec – Tel. 601 759 084

- Ul. Świętej Jadwigi Śląskiej (Sienna przez wieś) -2,300 km

- Ul. Świętej Jadwigi Śląskiej (pętla do zawracania autobusów)

- Ul. Leszczynowa (Sienna k/Jakubca) – 0,272 km

Ponadto (w standardzie IV):

- Ul. Śliwkowa (k/Góry w Siennej) - 0,600km

- Ul. Klonowa (do Zoniów w Siennej) - 0,228 km

III Rejon. Sołectwo Leśna - wykonawca Usługi Transportowe Sprzętem Rolniczym i inne Czesław Sowa, Sienna , ul. Modrzewiowa 2, 34-300 Żywiec - Tel. 601 759 084

- Ul. Łączna (Łącznik Leśna – Sienna) – 0,800 km

- Ul. Malinowa (do Bindy w Leśnej) – 0,300 km

- Ul. Świętego Alberta (Leśna cmentarz) - 0,600 km

- Ul. Wiązowa (Leśna na kładkę pieszo- jezdną u Widza) - 0,400 km

- Ul. Jagodowa (Leśna Przedszkole – Kościół) - 0,250 km

- Ul. Sportowa (Do stadionu w Leśne)j – 0,280 km

- Ul. Agrestowa i Żylistka (rondo) – 0,459 km

IV Rejon. Sołectwo Ostre - wykonawca „LUCAT Maszyny Południe”,Agnieszka Janosz, ul. Stolarska 1c, 34-300 Żywiec - Tel. Lucjan Janosz 504 947 504

- Ul. Tymiankowa (Ostre do Knapka I) – 0,400 km

- Ul. Miętowa (Ostre do Knapka II) – 0,300 km

- Ul. Świetlika (Ostre do Rypnia) - 0,350 km

- Ul. Kminkowa i Anyżowa (Ostre do Miki) - 0,200 km

- Ul. Szałwi (Ostre do Polaka) – 0,150 km

- Ul. Szałwi (Ostre pętla do zawracania autobusów) – 225,5 m2

V Rejon. Sołectwo Twardorzeczka - wykonawca Usługi Transportowe Sprzętem Rolniczym i inne Czesław Sowa, Sienna , ul. Modrzewiowa 2, 34-300 Żywiec - Tel. 601 759 084

- Twardorzeczka łącznik pod gimnazjum – 0,240 km

- Twardorzeczka od sklepu do Leśniczówki - dł. 1,100 km

- Od mostu u Widza do drogi powiatowej - 0,200 km

- Twardorzeczka Sośliny - 1,760 km

- Twardorzeczka Mokryśne - 0,700 km

- boisko Gimnazjum w Twardorzeczce

- Twardorzeczka do Haręźlaka -0,150 km

- Twardorzeczka do Gąsiorka – 0,250 km

VI Rejon. Sołectwo Lipowa - wykonawca „LUCAT Maszyny Południe”,Agnieszka Janosz, ul. Stolarska 1c, 34-300 Żywiec - Tel. Lucjan Janosz 504 947 504

- Lipowa Dolna do Kanady (przepompownia) - 0.500 km

- Lipowa Dolna do Majątku/Urbańskiego - 1,905 km

- Lipowa Dolna k/kapliczki - SKR – 1,446 km

- Wielidroga - Lipowa Brzeziny – 1,108km

- Lipowa Brzeziny Po brzegach - 0,730 km

- Lipowa Brzeziny - Łącznik k/Sitko – 0,180 km

- Lipowa Dolna do Urbasia – 0,470 km

- Lipowa Dolna do Bryji– 0,800 km

- Lipowa Dolna do Napierały – 0,400 km

- Lipowa Brzeziny do Kupczaka - 0,440 km

VII Rejon. Sołectwo Lipowa – wykonawca F.U.H. Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608 – Tel. 605 413 612

- Lipowa do Śliwy – 0.300 km

- Lipowa do ZZD – 1,398 km

- Lipowa Puściny k/Wandzla – 0,602 km

- Lipowa Puściny do Wisły – 0,522 km

- Lipowa k/boiska LKS – 0,180 km

- Lipowa Podlas – 1,577 km

- Lipowa Podlas do Wojtusiaka – 0,680

- Lipowa Podlas do Drągowego – 0,577 km

- Lipowa Podlas do Zuziaka - 0,330 km

- Lipowa Podlas na Mysłówek – 0,450 km

- Lipowa Podlas do Kubaczki- 0,250 km

VIII Rejon. Sołectwo Lipowa - wykonawca F.U.H. Włodzimierz Gruszka, 34-324 Lipowa 608 - Tel. 605 413 612

- Lipowa Podlas –Zemanka- 1,474 km

- Lipowa Nadkościół – 1,300 km

- Lipowa Podkościół – 1,200 km

- Parking Lipowa Karczma - 700 m2

- Plac przy pomniku w Lipowej

- Parking przy Urzędzie Gminy

- Plac Szkoły Podstawowej w Lipowej.

- przez Kępe – Lipowa Jaski (droga do zbiorników) - 0,430 km

- do Caputów w Lipowej Nadkościół – 0,240 km

- do Biegunów w Lipowej Nadkościół – 0,140 km

- do Kurowskich w Lipowej Nadkościół – 0,180 km

- Lipowa Jaski-łącznik z Nadkościół – 0,300 km

- Lipowa Podkościół droga do Pieczarków – 0,170 km