Dnia 21 marca w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Słotwinie gościł pan wójt Stanisław Caputa, gdzie mała Wiosna, Słonko, Motyle oraz Ogrodnicy i przedszkolaki razem z panią dyrektor Barbarą Bysko i nauczycielkami powitali wiosnę.

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Słotwinie