W dniu 26.04.2017r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Lipowa.