Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w Lipowej powstanie nowoczesne przedszkole. Wczoraj Wójt Gminy Lipowa Jan Góra podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą.

Wczoraj Wójt Gminy Lipowa Jan Góra podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-cio oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą jest Zakład Budowlano – Montażowy PROBUD z Żywca. Wartość kontraktu wynosi 2.939.767,96 zł brutto, termin realizacji do 15 lipca 2018r. Wyłoniono również inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – nadzór sprawować będzie firma MIPRON Sp. z o.o. Paweł Bartosiński z Katowic – wartość umowy wynosi 35.800,00 zł brutto. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

-Naszym dzieciom należą się jak najlepsze warunki do kształcenia i rozwijania swoich talentów. A utalentowanych dzieci w naszej gminie nie brakuje. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że udało się pozyskać środki i możemy realizować kolejną ważną inwestycję w naszej gminie.- mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.