Szanowni Państwo, Wójt Gminy Lipowa zaprasza do konsultacji projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa na lata 2018-2025”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie
od 27 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

Pełna treść dokumentu oraz formularz uwag do projektu dokumentu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa (www.lipowa.pl – aktualności) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa (www.bip.lipowa.pl – ogłoszenia).

Wypełniony formularz należy złożyć:

  • osobiście w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Lipowa (Lipowa 708)
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Lipowa (Lipowa 708,
    34-324 Lipowa)
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu lub wersji elektronicznej na adres
    e-mail: gmina@lipowa.pl

do dnia 18 grudnia 2017 r.