Ruszyła kolejna duża inwestycja w naszej gminie. Po własnym ujęciu wody, placu centralnym, powstającym przedszkolu, czas na „Centrum Aktywności Społecznej” w Twardorzeczce, czyli sali gdzie odbywać się będą różne zajęcia, wraz placem zabaw i siłownią zewnętrzną.

- Cały czas działamy! Teraz ruszamy z kolejną inwestycją, która jest potrzebna w naszej gminie. Mam nadzieję, że po jej zakończeniu będzie to wspaniałe miejsce do spędzania czasu m.in. dla rodzin z dziećmi.- mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

25 września Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce, jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej” został z wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 95% wartości kosztów kwalifikowanych. Projekt polega na rozbudowie i adaptacji istniejących pomieszczeń zdegradowanego budynku poprzemysłowego w miejscowości Twardorzeczka na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku i przyczyni się do aktywizacji społeczno – gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w gminie Lipowa. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót, którym jest firma PROBUD Sp.z o.o. z Żywca. Wartość kontraktu wynosi 738.633,56 zł. Termin zakończenia prac określono na 15.06.2018.