W naszym sołectwie Twardorzeczka trwa właśnie montaż tabliczek z nazwami ulic.  Tym samym to już piąte sołectwo w naszej gminie, które otrzymało nazwy ulic. Przy tej okazji warto przypomnieć, że nie ma obowiązku wymiany dowodów tylko, dlatego, że zmienił się adres zamieszkania.