W związku ze złym stanem dróg po wyjątkowo trudnym okresie zimowym, informujemy, że planowane jest rozpoczęcie prac remontowych celem poprawy ich stanu. Oprócz dróg zakwalifikowanych przez rady sołeckie do generalnego remontu, nastąpi remont doraźny polegający na wstępnym ich wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków materiałem kamiennym. Na drogach asfaltowych zostanie wykonany remont polegający na uzupełnieniu ubytków masą asfaltową. Obecnie trwa inwentaryzacja i weryfikacja dróg przeznaczonych do doraźnego remontu. Prace zostaną rozpoczęte po ustabilizowaniu się pogody, gdyż w wielu przypadkach podłoże jest w głębi zamarznięte. Przewiduje się rozpoczęcie tych prac początkiem kwietnia 2017 roku. Również dopiero w tym okresie dostępna będzie  masa asfaltowa z wytwórni. Planowane roboty wymagające wyłonienia wykonawcy drogą przetargu można śledzić na stronie internetowej gminy.