Wójt Gminy Lipowa składa podziękowania strażakom z OSP Leśna za zabezpieczenie prac w ciągu drogi  powiatowej przy granicy Leśnej z Lipową.

Dzięki tym pracom uda się uniknąć zalewania przyległych posesji w tym rejonie.