Fundacja Logopedyczna „Powiem więcej” zaprasza 21.10.2017 r. na bezpłatną diagnozę zagrożenia dysleksją dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach tego działania przebadane zostaną dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Lipowa. Diagnoza odbędzie się przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego. W teście znajdują się zadania służące do: badania dominacji stronnej, funkcji słuchowych i wzrokowych, użycia języka, pamięci i grafopercepcji. Test zawiera osobne zadania oraz normy dla 3, 4, 5 i 6 – latków.

Po diagnozie Rodzice otrzymają opinię – informację o wynikach testu. Umożliwi to,w przypadku konieczności, podjęcie szybkiej terapii – stymulacji biologicznych podstaw rozwoju poznawczego oraz  stymulacji intelektualnych możliwości dziecka.

Zapisy: Zapisy przyjmowane są do 20.10.2017r. na podstawie formularza zgłoszenia (formularz i dodatkowe informacje o diagnozie na stronie Fundacji www.powiemwiecej.org). Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Gabinet Terapii Mowy Alicja Ślęzak Stachulak (Żywiec, ul. Stolarska 2)

Czas trwania: 45 minut

Informacje dodatkowe: Lucyna Pawełek Fundacja Logopedyczna „Powiem więcej”

tel. 504 091 944

Konkurs organizowany jest w ramach dotacji, otrzymanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lipowa.