We wrześniu wydana została publikacja pt. "Nasze Loreto. Kaplice i dzwonnice loretańskie w Polsce", będąca podsumowaniem dwuletnich działań Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w tym zakresie. Książeczka, której autorem jest Karol Marszał, opisuje 20 kaplic loretańskich i 41 dzwonnic loretańskich oraz historie ich powstania. W publikacji została umieszczona również  dzwonnica w Siennej.

Publikacja wzbogacona jest o zdjęcia każdego z obiektów, będące efektem konkursów fotograficznych ogłaszanych przez Stowarzyszenie. Można będzie ją także otrzymać podczas premiery spektaklu poświęconego ks. Antoniemu Stróżyńskiemu, która odbędzie się w Moszczance w niedzielę 29 października lub odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej.

Publikacja podsumowująca projekt "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich (kontynuacja) została wydana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".

Więcej informacji