Wójt Gminy Lipowa informuje, iż w dniu 07.08.2017 r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym poinformowano, iż rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenie zgody  na przeznaczenie  na cele nierolnicze 61,37 ha gruntów rolnych klas III, położonych na terenie Gminy Lipowa w sołectwach: Lipowa, Ostre, Twardorzeczka i Sienna zostaje przesunięte do 31 października 2017 r.