Dzisiaj w naszej Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej została otwarta kolejna wystawa! Tym razem można zobaczyć wyjątkową ekspozycję pt. „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948”. Została ona przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Scenariusz opracował Jacek Pawłowicz (kierownik Referatu Edukacji Historycznej Oddziału IPN w Warszawie) we współpracy z Zofią Pilecką-Optułowicz i Andrzejem Pileckim (dziećmi Witolda Pileckiego). Wystawę można bezpłatnie oglądać w godzinach pracy biblioteki.

Rotmistrz Witold Pilecki był przedstawicielem pokolenia żyjącego pod zaborami, którego największym pragnieniem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pokolenia, które wychowane w ciągle żywych tradycjach powstań narodowych, ukształtowane zostało przez zawołanie Bóg – Honor – Ojczyzna.