Sołtys Lipowej Jan Sołtysik informuje, że przyjmuje zamówienia na nowe tabliczki z nazwą ulicy i domu z terenu Brzeziny, oraz Jaski. Zamówienia będę zbierane w dniach 12.06 (wtorek), 15.06 (piątek) w godz. 9:00 – 11:00. Koszt to 18 zł. Dla tych, którzy nie zdążyli w pierwszej turze.