Rok temu dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Twardorzeczce w naszej gminie powstała „Zielona Pracownia”. W tym roku poznaliśmy finalistów czwartej edycji konkursu pn.: "Zielona Pracownia 2018", którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Wśród szkół, które otrzymały środki na te wyjątkowe pracownie znalazły się tym razem dwie szkoły z naszej gminy. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słotwinie na realizację tego zadania otrzymał 28 466,00 zł, a Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siennej 25 071,00 zł.

- Kończymy nowoczesne przedszkole, dwa nowe place zabaw i Centrum Aktywności Społecznej, wszystko dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Teraz przy niewielkim wkładzie własnym i zaangażowaniu dyrekcji szkół, udało się pozyskać kolejne. Bardzo cieszy fakt, że cały czas udaje się poprawiać przestrzeń edukacyjną w naszej gminie.- mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

Na konkurs pn.: "Zielona Pracownia 2018" wpłynęło 127 wniosków od organów prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim, z czego aż 68 otrzymało dofinansowanie do łącznej kwoty 1 994 008,12 zł. Przy ocenie wniosków oceniano przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.