Kolejne środki pozyskane w naszej gminie. Tym razem to ponad 3mln 300 tys. zł na termomodernizację wszystkich(!) szkół. Kwota została pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.W ostatniej przerwie wakacyjnej w szkołach w naszej gminie przeprowadzono remonty za prawie 500 tys. złotych. Wiadomo było, że nawet zainwestowanie takiejkwoty nie wyczerpie wszystkich potrzeb związanych z poprawą infrastruktury edukacyjnej w naszej gminie.W związku z tym przygotowane zostały projekty termomodernizacji na każdą ze szkół i zaczęły się starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Rok temu, kiedy pojawiła się taka okazja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, złożony został projekty wraz z wnioskiem. Dziś po rozstrzygnięciu konkursu nasza gmina może się cieszyć z pozyskanych ponad 3mln 300 tys. zł na termomodernizację wszystkich szkół.

-To doskonała wiadomość dla naszej gminy. Staramy się poprawiać przestrzeń edukacyjną, budujemy nowoczesne przedszkole, remontujemy szkoły, ale wszystko wiąże się z dużymi kosztami. Wszędzie szukamy możliwości pozyskania środków, dlatego cieszę, że udało się wykorzystać tę szansę i otrzymać tak ważne dofinansowanie. – mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.