W związku kontynuacją prac remontowych dróg w sołectwie Sienna i Leśna (ul. Łączna) wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Możliwe jest również okresowe zamknięcie w/w odcinka drogi.

Ruch będzie sterowany ręcznie przez pracowników firmy wykonującej prace, którzy również będą udzielać informacji co do czasu i miejsca zamknięcia drogi. Planowany termin kontynuacji prac to 08-09 czerwca 2018 r.