W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Wójt Gminy Lipowa przypomina, że do obowiązków właścicieli i administratorów obiektów budowlanych należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji dachowych budynku przez zalegający na dachu śnieg a w razie konieczności zapewnienie odśnieżenia dachu
i elementów elewacji budynku. 

Zalegający na dachach śnieg jest zagrożeniem nie tylko dla mieszkańców budynku, ale również w przypadku oderwania się nawisów śnieżnych lub sopli lodowych zagrożone mogą być również osoby postronne znajdujące się w pobliżu takiego budynku.