Gmina Lipowa i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgierska Górka realizują wspólnie przedsięwzięcie pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 640 004 S „Droga Lipowa Podlas” i drogi wewnętrznej (dz. nr 1242) w Lipowej, przysiółek Podlas.

W tym rejonie wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Możliwe jest również okresowe zamknięcie w/w odcinka drogi. Planowany termin rozpoczęcia prac to 03 sierpnia 2018 r.