W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy
w załączeniu ogólny plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach domowych
o symbolu PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych) przeprowadzanym w dniach
2  – 20 lipca  2018 r.

.


Załączniki