Zapraszamy mieszkańców Gminy Lipowa na zebrania sołeckie, które odbędą się w miesiącu Lipcu 2018 r. Tematem zebrań będzie zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Lipowa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lipowa

Wykaz ZEBRAŃ

Sołectwo SIENNA - 19.07.2018 r. o godz. 16.00 w Sali OSP Sienna

Sołectwo OSTRE- 23.07.2018 r. o godz. 17.00 w Sali OSP w Ostre

Sołectwo SŁOTWINA- 24.07.2018 r. o godz. 16.00 w Sali OSP Słotwina

Sołectwo TWARDORZECZKA – 25.07.2018 r.o godz. 17.00 w Gimnazjum w Twardorzeczce

Sołectwo LEŚNA - 26.07.2018 r. o godz. 17.00 w Sali KGW Leśna

Sołectwo LIPOWA - 27.07.2018 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Lipowej