W dniu 19 listopada 2018 r. w sali sesyjnej naszego Urzędu Gminy odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy wybranej na kadencję 2018-2023. Po raz pierwszy sesja była transmitowana w Internecie na portalu Youtube (profil „Gmina Lipowa”). W trakcie obrad wręczono radnym nominację, po czym każdy z nich złożył uroczyste ślubowanie. Wybrano też przewodniczącego rady – został nim Andrzej Binda – oraz jego pierwszą i drugą zastępczynię: Katarzynę Skrzypek oraz Krystynę Małysę-Brodkę. Ślubowanie złożył również, wybrany na kolejną kadencję, wójt Jan Góra. Potem wyłoniono szefów oraz skład Komisji Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Na końcu wybrano przewodniczących oraz członków czterech komisji stałych działających przy Radzie Gminy: Budżetu, Finansów i Inwestycji, Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, Kultury, Oświaty i Promocji Gminy oraz Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki. Gratulacje nowej radzie i wójtowi złożył m.in. Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka Mariana Knapek, czy Prezes OSP Leśna Grzegorz Habdas.

Komisja Rewizyjna:

Czesław Miklusiak (przewodniczący),

Jerzy Łodziana (zastępca przewodniczącego),

Ewa Urbańska,

Piotr Caputa,

Ewa Jasek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Piotr Caputa (przewodniczący),

Maria Binda-Sapeta (zastępczyni),

Jerzy Łodziana,

Jan Caputa,

Tadeusz Pawlus.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji:

Jan Sołtysik (przewodniczący),

Ewa Urbańska (zastępczyni),

Piotr Wandzel,

Czesław Miklusiak,

Andrzej Binda.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska:

Ewa Urbańska (przewodnicząca),

Ewa Jasek (zastępczyni),

Tadeusz Pawlus,

Jan Caputa,

Piotr Wandzel.

Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy:

Włodzimierz Jezutek (przewodniczący),

Ewa Legut (zastępczyni),

Tadeusz Pawlus,

Katarzyna Skrzypek,

Krystyna Małysa-Brodka.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki:

Ewa Legut (przewodnicząca),

Katarzyna Skrzypek (zastępczyni),

Krystyna Małysa-Brodka,

Ewa Jasek,

Piotr Caputa,

Maria Binda-Sapeta.