W związku z realizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Programu CZYSTE POWIETRZE oraz mając na uwadze ogromne zainteresowanie mieszkańców Gminy Lipowa wsparciem oferowanym przez Program zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia  2018 r. o godzinie 16:00 w Zespole-Szkolno Przedszkolnym w Lipowej   (sala gimnastyczna).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

1. Wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe;

2. Docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

3. Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

4. Instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.


Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W trakcie spotkania prezentowane będą  założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie będzie idealną okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. 

Prowadzący spotkanie ekspert przedstawi również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Więcej informacji