Dnia 12 lutego 2018 r. o godzinie 1700 odbędzie się konsultacja społeczna mieszkańców sołectwa Lipowa
– przysiółki Brzeziny oraz Jaski, związane z nazewnictwem ulic.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Lipowej.