W sobotę, 10 marca, odbyło się oficjalne otwarcie naszego własnego ujęcia wody! Dzięki tej inwestycji do Państwa kranów, płynie woda bardzo wysokiej jakości. W tym ważnym dla naszej gminy wydarzeniu, poza gospodarzami gminy na czele z Wójtem Janem Górą, udział wzięło wielu zaproszonych gości m.in. Wiceminister Stanisław Szwed, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, czy Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor.   

-To był trudny czas wytężonej pracy, tym bardziej, że prowadzimy jeszcze inne duże inwestycje. Ale dziś, trzeba podkreślić, że to wielki sukces dla naszej gminy. Po wielu latach starań możemy dostarczyć naszym mieszkańcom wodę bardzo wysokiej jakości. Mam nadzieję, że teraz poza śliwką z Lipowej, będzie się również mówić o krystalicznej wodzie z Lipowej, którą dostarczamy do kranów naszych mieszkańców. Dziękuje wszystkim, którzy wspierali nasze istotne dla mieszkańców działania.- mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

Własne ujęcie wody w Gminie Lipowa, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, daje możliwość czerpania 39 metrów sześciennych wody na godzinę. Woda z Malinowskiego Potoku transportowana jest rurociągiem o długości 2,8 km do urządzeń uzdatniających. Przedsięwzięcie kosztowało około 3 mln zł.

W otwarciu tej inwestycji poza gospodarzami gminy udział wzięli m.in. Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kazimierz Matuszny- Poseł RP, Andrzej Kalata – Starosta Powiatu Żywieckiego, Antonii Szlagor – Burmistrz Miasta Żywca, Roman Rokita – Przewodniczącego Rady Powiatu Żywieckiego, Marian Knapek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka. Wykonawca była firma „Funam” z Wrocławia.

To wydarzenie zbiegło się z Dniem Sołtysa, w związku z tym Sołtysi z Gminy Lipowa otrzymali upominki i podziękowania z rąk Wiceministra Stanisława Szweda i Wójta Gminy Lipowa Jana Góry.

Jak funkcjonuje inwestycja można zobaczyć na przygotowanym filmie na stronie i facebooku gminy.

Działania w ostatnich latach:

2015 r.

- Wójt Gminu Lipowa Jan Góra podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Węgierska Górka Marianem Knapkiem umowę, która otwierała możliwość wybudowania na Malinowskim Potoku nowego, własnego ujęcia wody.

-Przygotowanie dokumentacji i dopełnianie formalności

2016 r.

- Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie inwestycji.

- Podpisanie umowy z dr inż. Przemysławem Tomeczko prezesem firmy „Funam” z Wrocławia, która była wykonawcą ujęcia wody na Malinowskim Potoku. Realizacja zadania opiewała na kwotę ok. 3 mln zł.

- Przekazanie wykonawcy placu budowy.

2017 r.

-Realizacja inwestycji przez wykonawcę

- Odbiory.

-Rozpoczęcie procesu produkcji wody z własnego ujęcia. Woda bardzo dobrej, jakości trafia do kranów.

2018r.

- Oficjalne otwarcie.