Wójt Gminy informuje, iż zgodnie z podjętą ustawą ustanawiającą dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy odbiór odpadów segregowanych oraz balastu dla mieszkańców wsi Sienna oraz Leśna dół do ulicy Konwaliowej i ulicy Jasnoty (włącznie) zostaje przesunięty na dzień 16 listopada 2018 r

Pozostałe terminy pozostają bez zmian zgodnie z harmonogramem.