W dniu dzisiejszym dokonano odbioru pięciu kolejnych dróg gminnych wyremontowanych na terenie naszej gminy. Wszystkie uzyskały nowe nawierzchnie asfaltowe po uprzednim wzmocnieniu podbudów. Wyremontowane odcinki to ul. Fuksji  – 235 mb w Leśnej, ul. Frezjowa - 216 mb w Leśnej, ul. Miodowa – 215 mb w Twardorzeczce,  ul. Miodunki – 100 mb w Ostrem oraz ul. Morska - 170 mb w Lipowej. Wartość wykonanych robót to kwota 508 561,51 zł brutto. Drogi zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Prace wykonała
 firma P.R.B.DROBUD sp. z o.o. wyłoniona w drodze przetargu.