Dyrekcje szkół, radni gminy, pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele rady rodziców, oraz Wójt Gminy Lipowa Jan Góra, wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Węgierska Górka Marianem Knapkiem, otworzyli kolejne dwie „Zielone Pracownie” w naszej gminie! 

Rok temu dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Twardorzeczce w naszej gminie powstała „Zielona Pracownia”. W tym roku wśród szkół, które otrzymały środki na te wyjątkowe pracownie znalazły się tym razem dwie szkoły z naszej gminy. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słotwinie na realizację tego zadania otrzymał 28 466,00 zł, a Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siennej 31 338, 00 zł zł. Na konkurs pn.: "Zielona Pracownia 2018" wpłynęło 127 wniosków od organów prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim, z czego aż 68 otrzymało dofinansowanie do łącznej kwoty 1 994 008,12 zł. Przy ocenie wniosków oceniano przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.