Wójt Gminy Lipowa zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia prowadzone w ramach świetlic środowiskowych!

Gminie Lipowa realizuje projekt pod nazwą „Efektywne usługi społeczne w Gminie Lipowa” który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach współpracy z ZSP w Twardorzeczce oraz ZSP w Leśnej prowadzone są 2 świetlice środowiskowe: w nowo powstałym Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce (od września 2018 r.)  oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w których mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież z terenu Gminy!

Świetlice są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od13:00 do 19:00

Projekt przewiduje prowadzenie opieki świetlicowej oraz zajęć:

- matematycznych i matematyczno-technicznych

- języka polskiego

- języka angielskiego (zajęcia zrealizowane -  luty - sierpień 2018 r.)

- języka niemieckiego

- rozwijających kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do korzystania z zajęć prowadzonych w luźnej, przyjemnej atmosferze na których można uzyskać pomoc w nauce, rozwijać zainteresowania oraz pożytecznie i przyjemnie spędzić czas !

Plan zajęć świetlicowych można sprawdzić na stronach internetowych Szkół:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Twardorzeczce

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśnej

Aby wziąć udział w zajęciach rodzic / opiekun prawny proszony jest o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (do pobrania u opiekuna świetlicy podczas trwania zajęć).

ZAPRASZAMY!