W dniu 10 października 2018 r. przystąpiliśmy do Programu Polska Bezgotówkowa który od od 1 września br. został rozszerzony między innymi o podmioty sektora publicznego i obejmie również urzędy uczestniczące w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publiczne. 

Do inicjatywy upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) włącza się Fundacja Polska Bezgotówkowa, która promuje obecnie obrót bezgotówkowy wśród przedsiębiorców.

-W trakcie 4 lat pozyskaliśmy dla gminy ok. 13 mln zł środków zewnętrznych. Więc staramy się korzystać z różnych programów zewnętrznych. Cieszę się, że w czasie kiedy coraz więcej ludzi nie używa gotówki, możemy taką innowacje wprowadzić w urzędzie i szkołach. – mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

Istotną korzyścią z przystąpienia do w/w programu jest fakt iż do 31 sierpnia 2021 roku, urząd nie będzie ponosić żadnych kosztów terminali POS i obsługi transakcji. A w związku z tym, iż mogliśmy zainstalować terminale płatnicze w każdym punkcie kasowym urzędu, po zakończeniu procesu instalacji urządzeń, mieszkańcy gminy będą mogli uiścić opłaty w kasie urzędu, szkołach oraz należności podatkowe u Sołtysówprzy użyciu terminali płatniczych.

Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie będą ponosić również osoby wpłacające należności w/ w sposób.