W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy
w załączeniu ogólny plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach indywidualnych
 

Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych 5 – 20 listopada 2018 r.


Załączniki