Z inicjatywy Wojewody Śląskiego od 19 czerwca 2019 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2019", które potrwają do 2 września 2019 r.

Podstawowym celem akcji jest koordynacja działań służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa. Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak
i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

W czasie trwania akcji funkcjonować będzie całodobowa interwencyjna infolinia telefoniczna o nr 32 2077077, na która można zgłaszać wszystkie nieprawidłowości, zastrzeżenia i uwagi odnośnie organizacji letniego wypoczynku.